Информация във връзка с предстоящите местни избори – гласуване по настоящ адрес в община Алфатар

13/2/2015
 
 
       Ръководството на Община Алфатар уведомява  гражданите на общината, че съгласно Изборния кодекс право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили осемнадесет години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание за лишаване от свобода и са живели в съответното населено място най-малко 6 последователни месеца, преди провеждане на изборите – регистрирани са по настоящ адрес преди 30.04.2015г.
     Граждани на общината, които са пребивавали в чужбина (променяли са настоящия си адрес), но към момента живеят в България и искат да упражнят правото си на гласуване на територията на община Алфатар, но нямат избран настоящ адрес в общината, трябва да заявят своя актуален настоящ адрес  в срок до 30.04.2015г. (за да бъдат отпечатани имената им в избирателните списъци за гласуване по настоящ адрес).
      Можете да заявите настоящия си адрес в отдел АПОН, стая №5 на Община Алфатар, гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6, в работното време на общината от понеделник до петък от 8,00:12,00 и 13,00:17,00 часа или в съответното кметство или кметско наместничество.