Молба за подпомагане на лечение

27/1/2015
      
          В деловодството на община Алфатар постъпи молба с Вх.№056/26.01.2015г. от Стефан Георгиев Илиев, живущ в гр.Силистра с искане за спонсорство за лечение в чужбина (Гърция). Съгласно приложените документи Стефан Илиев страда от епилепсия. Необходимата сума за лечението му е 20 000лв. Средства за лечението се набират по:
1.Банкова сметка влева: 4604803993/IBAN:BG32 PIRB 7325 4604 8039 93.
2.Банкова сметка вевро: 4604804069/IBAN:BG17PIRB 7325 4604 804069.
Всеки, който желае може да  подпомогне лечението на Стефан Илиев, според възможностите си.