Сезонна работа в Испания

9/1/2015
        
      Агенцията по заетостта информира, че набирането на кандидатки за бране на ягоди в Испания се удължава  до 14 часа на 13 януари 2015 г., вторник.
      Търсят се жени между 20 и 42 години, с опит в селскостопанската работа при конкретните условия – обичайно високи температури. Необходимо е кандидатките да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно.
        Кандидатките могат да подават документите си в бюрата по труда по местоживеене. Предвижда се интервюта с одобрените кандидатки да се проведат в седмицата между 19 и 23 януари /за областите Русе, Разград, Силистра и Търговищев гр. Разград/,като се очаква те да бъдат уведомени за дата и час на интервюто след 14 януари т.г.
  Подробнаинформация за конкретните изисквания на испанския работодател и по възникнали допълнителни въпроси желаещите да работят в Испания могат да получат във всяка дирекция “Бюропо труда”.