Седмица на отворените врати за младежи от 24 до 28.11.2014г. в БТ Дулово

21/11/2014

    Агенция по заетостта организира седмица на отворените врати за младежи, която ще се проведе във всички дирекции „Бюро по труда” в цялата страна - всеки ден от 24 до 28 ноември 2014 г. от 10 до 16 часа.
   Новата национална инициатива „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно най-много млади хора, които никога досега не са били регистрирани в бюро по труда – младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; ученици, завършващи средно образование; студенти. По време на посещението си те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.
    Целта е младежите да припознаят Агенцията по заетостта и в частност, най-близкото за тях бюро по труда и неговите служители, като сигурен и лоялен партньор.
    В Седмицата на отворените врати младите хора, посетили бюрата по труда ще могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и с EURES асистенти, предлагащи възможности за реализация в чужбина.
   За младежите от община Алфатар най-близката дирекция „Бюро по труда” е в град Дулово, адрес: ул. „Иван Вазов” № 3