Обществена трапезария за 54 потребители от рискови групи в община Алфатар ще работи от 1.10.2014г. до 31.12.2014г.

30/9/2014

Прикачени файлове