Информация от БТ-Дулово относно прием на заявки от работодатели от реалния сектор по схема "Младежка заетост" и условия за кандидатстване по прект "Подкрепа за заетост", и програма Старт в кариерата" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

23/9/2014