Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности в състава на Военноморските сили

3/9/2014

     Със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-558/ 05.08.2014г.
е обявен конкурс за прием на матроси (войници) в състава на Военноморските сили на
33 длъжности – 31 във Варна и 2 в Бургас.
   В конкурса  могат  да  участват  момчета  и  момичета,  със  средно  или  висше  образование, физически здрави, притежаващи само българско гражданство и не по-възрастни от 32 години към датата на сключване на договор.
   Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване.
   Документи се подават  чрез Областен военен отдел – Силистра
   Подробна информация може да се получи от Централно военно окръжие – www.comd.bg,
Областен военен отдел Силистра - ул.”Г.С.Раковски” № 16, тел. 086/ 83-32-57086/ 83-32-57
и Офис за военен отчет в общината.
 
   Краен срок за подготовка на документите: 10.10.2014г.