Заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на замеделските земи

22/8/2014
 
    Заседанията на комисиите ще бъдат в гр.Алфатар!