Заповед за забрана паленето на суха растителност в горския фонд, пасища, слогове, сервитутни ивици

21/3/2011
   Със заповед № РД-80 от 16.03.2011г. кметът на община Алфатар - Радка Желева
ЗАБРАНИ ПАЛЕНЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ В ГОРСКИЯ ФОНД, ПАСИЩА, СЛОГОВЕ, СЕРВИТУТНИ ИВИЦИ И В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА.