Ред за достъп до публични регистри

19/1/2018
Реда за достъп до публичните регистри подлежащи на задължително публикуване на сайта на общината е свободен.