Информация за реда и условията за повторно използване на информация по чл.41ж от Закона за достъп до обществена информация

5/2/2021
Процедурата за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване е съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.
        Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно.