Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сферата на дейност на общинска администрация Алфатар, както и форматите, в които е достъпна

4/1/2019