Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Алфатар, както и форматите, в които е достъпна

3/1/2023