Община Алфатар е администратор на лични данни

15/5/2012