Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Алфатар, както и форматите, в които е достъпна

21/1/2022