Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска Администрация Алфатар, както и формите, в които е достъпна

4/1/2021