Достъп за преглед и четене

12/5/2020
Изисканата по ЗДОИ информация, е достъпна за преглед/четене в деловодството на община Алфатар на адрес: гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 6, ет. 2.