Заповед на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на полски пътища в землището на гр. Алфатар

31/5/2024