Заповед на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на полски пътища в землището на с. Алеково

31/5/2024