Заповед на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на полски пътища в землището на с.Чуковец за стопанската 2022-2023 г.

15/5/2023