Заповед на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на полски пътища в землището на гр.Алфатар за стопанската 2022-2023 г.

3/7/2023