Заповед за определяне на наемател на маломерен имот от ОПФ №81712.2.40 по КККР за неурбанизираната територия на с.Чуковец

5/4/2023