Заповеди на кмета на община Алфатар за реда за предоставяне на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землищата на общината за стопанската 2021-2022 г.

29/4/2022
публикувана на 29.04.2022 г.
 
публикувана на 29.04.2022 г.
 
публикувана на 29.04.2022 г.
 
публикувана на 29.04.2022 г. 
 
публикувана на 29.04.2022 г.
 
публикувана на 12.04.2022 г.
публикувана на 12.04.2022 г.
 
 
 
 
 
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землищата на община Алфатар за стопанската 2021-2022 г.
 
Пряк път: