Свободни имоти от ОПФ, след непроведен търг на 06.08.2021 г

9/8/2021