Заповед за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ на Община Алфатар, без търг, за ползване през стопанската 2021-2022 г.

28/7/2021