Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на полски пътища в землище с. Цар Асен

31/3/2021