Заповед за определяне на наемател на маломерни имоти от ОПФ в землището на с.Бистра

29/10/2020