Обява за замяна на земя-частна общинска собственост със земя на физическо лице, на основание чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост

17/10/2018