Заповеди на кмета на общината за определяне на наематели на земи, заети с трайни насаждения или неизползвани две и повече години

13/9/2018
ЗАПОВЕД за наемател на неизползвани - ЗК Напредък  
ЗАПОВЕД за  наемател на неизползвани - ДИАНА ИВАНОВА