Заповед за отдаване под наем, без търг, на земи, заети с трайни насаждени или неизползвани две повече години, за ползване през 2018-2019 г.

24/8/2018
Заповед № РД-469 от 20.08.2018г..pdf  
Приложение към заповед 469 от 20.08.18.pdf  
Опис към заявление за наем на имоти заети с тр.насаж. или неизползвани