Определени са наемателите на земи от ОПФ, неизползвани две и повече години

4/8/2017