Полски пътища на община Алфатар, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар, с.Бистра, с.Васил Левски и с.Кутловица

24/2/2017
 
   
 
 
 
 
 
Полски пътища Кутловица.xls