Заповед за определяне на наемателите на маломерни имоти - земи от ОПФ

20/12/2016