НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар

28/6/2019