Услуги, извършвани от звено "Приходи от населението"

26/1/2016
 
указания за срокове, начин на плащане: по касов и безкасов път, места за плащане, банкова сметка на общината
 
 
Считано от 04.01.2016 г.  Банковите сметки на община Алфатар са в ”ПЪРВА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА” АД - Офис Дулово.
 
БАНКА: ПИБ  АД – ОФИС ДУЛОВО
BIC: FINVBGSF

Титуляр
IBAN
ОБЩИНА АЛФАТАР – ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ И
            ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
BG69FINV91508416653673
 
 
 
 
 
 
4.Размер на местните данъци и цени на услуги