Заповед на кмета на общината за организиране на сметосъбирането и сметоизвозване на територията на Община Алфатар през 2021 г.

19/10/2020