Заповед на кмета на общината за организиране на сметосъбирането и сметоизвозване на територията на Община Алфатар през 2022 г.

14/10/2021