Заповед на кмета на общината за организиране на сметосъбирането и сметоизвозване на територията на Община Алфатар през 2023 г.

18/10/2022