СПРАВКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНИТЕ СУБЕКТИ КЪМ 04.11.2019 Г. В РАЗМЕР НАД 100 ЛВ.

4/11/2019