СПРАВКА ЗА ДЛЪЖНИЦИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 100 ЛВ. КЪМ 31.10.2018 Г.

1/11/2018