НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Алфатар

30/11/2018