Обновен кабинет по биология и здравно образование в ОУ„Христо Ботев”, гр.Алфатар по проект, финансиран от Фондация "Америка за България"

16/1/2015