Регистър на издадените разрешения за строеж 2024г.

10/4/2024