Заповед за организиране на сметосъбирането и сметоизвозване на територията на Община Алфатар през 2024г. с приложен график за изпълнение и схема за гр.Алфатар

27/10/2023