НА 31 ОКТОМВРИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА(ОКОНЧАТЕЛНА) ВНОСКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

20/10/2023