Заповед на областния управител на Област Силистра за определяне на пожароопасен сезон в горските територии

17/3/2023