Заповед №РД - 144/ 12.03.2018 г. до собствениците на кучета на територията на община Алфатар

16/3/2018