Заповед № РД-200/19.03.2019г. за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашен и защитени растения под ограничителен режим на ползване

19/3/2019