Заповед №РД-560/27.10.2017 и график за събиране на битови отпадъци в община Алфатар и транспортирането им до регионално депо гр. Силистра за тяхното обезвреждане през 2018 г.

30/10/2017