Заповед №РД-330 от 23.06.2021 г. на кмета на община Алфатар за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване

23/6/2021